Een allegorie is het symbolisch uitbeelden van een diepere betekenis. Een symbool beeldt iets uit met één teken, een allegorie is meer dan dat. Het is het uitbeelden van een begrip. Een geblinddoekte vrouw, weegschaal en zwaard is bijvoorbeeld een allegorie voor gerechtigdheid. En een stilleven van bedorven fruit is een allegorie dat elk leven een einde kent.

Allegorie van de overvloed (1630-1635), Simon Vouet via Wikimedia Commons

Allegorie van de overvloed (1630-1635), Simon Vouet via Wikimedia Commons