Een theatervoorstelling waarin dans als eigen kunsttaal een wezenlijk aandeel heeft, noemen we dansant theater. We maken hierbij onderscheid met bijvoorbeeld musical en ballet, al is de scheidslijn soms vaag.

Frank Zweegers - Dansant

Steffie van Leth – via www.straffemadammenenmakkemannen.nl