Ontwerpen is het bedenken, schetsen, tekenen en doorontwikkelen van een idee, tot het een toonbare, toepasbare conceptfase heeft bereikt. Een ontwerp kan worden toegepast op het maken van een object, een kunstwerk, een voorwerp, een meubel, of de inrichting van een huis bijvoorbeeld. Het maken van een ontwerp hoort tot het proces om tot een goed product te komen.