Een mindmap is een schema waarop met behulp van afbeeldingen, woorden, pijlen en kleuren een overzicht ontstaat van de belangrijkste begrippen en kenmerken van een bepaald onderwerp of thema. Mindmaps kunnen worden gebruikt om een onderwerp te onderzoeken, uit te diepen, en van een andere kant te bekijken. Een mindmap als basis van een kunstwerk kan het, door dit extra onderzoek, meer diepgang geven.

Frank Zweegers - Mindmap

Paul Foreman – www.mindmapinspiration.com