Het woord ‘canon’ kan op verschillende manieren geduid worden, maar kan doorgaans als synoniem van ‘richtlijn’ worden gezien. In discussies over onze vaderlandse cultuur wordt ‘canon’ vaak gebruikt als in het begrip ‘literaire canon’. Van Dale legt mooi uit wat daar mee bedoeld wordt: ‘verzameling literaire werken, die in een samenhang als waardevol erkend worden en dienen als referentiepunt in literaire beschouwing en in het onderwijs’. Heb je het over de kunsten, dan moet voor het bijvoeglijk naamwoord ‘literaire’ ‘kunsthistorische’ worden ingevuld. In de kunsthistorische canon zijn zo alle werken opgenomen die van belang worden geacht voor een basiskennis over de vaderlandse kunstgeschiedenis.