Alle cultuuruitingen die als wezenlijk worden ervaren voor specifieke doelgroepen binnen een volk, behoren tot de zogenaamde “volkscultuur”. Deze uitingen kunnen gerelateerd zijn aan traditie, het verleden van het volk, en/of aan nationale, regionale of lokale identiteiten. Omdat elke generatie haar eigen keuzes maakt, is volkscultuur een dynamisch fenomeen.