De Nederlandse basisscholen maken voor het overgrote deel gebruik van een zogenaamd “kunstmenu”. Dat is een samenhangend basisprogramma met onder meer theater- en dansvoorstellingen, concerten en tentoonstellingen, waardoor de basisschool-kinderen gedurende acht jaarmet alle facetten van de kunst kennismaken. Het aanbod wordt bepaald samen met cultuurinstellingen in de regio of via een bemiddelende instantie. Meestal wordt een kunstbezoek met de kinderen ingeleid met een voorbereidende les.