Wanneer een schilderij ouder wordt, ontstaan er kleine barstjes in de verflaag. Alle schilderijen bezitten deze ouderdomsbarsten, al is dat niet altijd even duidelijk zichtbaar. Ze lopen vanaf de drager door alle verflagen van het schilderij. Naarmate een schilderij meer is blootgesteld aan wisselingen in temperatuur en luchtvochtigheid, worden de barsten meer zichtbaar. Het typische ouderdomscraquelé bestaat uit een dicht netwerk van fijne barsten met smalle openingen die in rechte of licht gebogen lijnen verlopen.

Frank Zweegers - Craquele

www.officiel-galeries-musees.com