Impressionisten gebruiken kleur om de veranderlijke indrukken van kleur, licht en schaduw vast te leggen zoals ze op een bepaald moment precies zijn. De impressionisten kwamen er zo bijvoorbeeld achter dat schaduwen niet grijs zijn, maar dat de kleur wordt bepaald door de kleur van het licht en van het object dat de schaduw werpt.

Frank Zweegers - Impressief

Marcus Krackowizer