Een werk (boek, schilderij, film) is autobiografisch, wanneer het onderwerp uit het eigen leven is gegrepen. Vrijwel altijdlegt een kunstenaar natuurlijk zijn eigen ervaringen, dromen of obsessies in een beeld, maar wordt het autobiografische ervan zo verpakt dat het niet meer herkenbaar is. Soms juist laat de kunstenaar heel expliciet zien dat het om een vertelling uit zijn eigen levensgeschiedenis gaat.

Frank Zweegers - Kayik Gezintisi

Schilderij van Eduard Manet
Via www.grafiksaati.com