Een beeld is in harmonie, wanneer de beeldaspecten met elkaar in evenwicht zijn. Dat betekent niet dat een harmonisch beeld saai is! Juist door constrasten, perspectief, vlakverdeling, compositie van de elementen en kleur met elkaar in harmonie te brengen, wordt de aanschouwer niet afgeleid en kan het schilderij in volle glorie de afbeelding communiceren.

Frank Zweegers - Harmonie

Schilder: Daniel Gerhartz
Via www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com

Harmonie is natuurlijk een bijzonder subjectieve classificatie. Desalniettemin kan de term behulpzaam zijn, om uit te leggen waar het in een schilderij schort, of waar juist de spanning wordt opgebouwd door de harmonie subtiel (en gekozen) te doorbreken.