Beeldaspecten zijn de onderdelen waaruit een beeld is opgebouwd. Hieronder vallen niet zozeer de losse figuren, maar abstracte concepten als kleur, vorm, contrast, structuur, compositie en perspectief.

Beeldaspecten staan nooit op zichzelf; een kunstwerk bestaat altijd uit een samenstelling van verschillende aspecten. Hoe meer er rekening is gehouden met de verschillende aspecten van het beeld, hoe gelaagder het beeld wordt, en hoe meer een schilderij in evenwicht is. Dat betekent niet dat de kunstenaar hierover altijd diep hoeft na te denken. Beeldaspecten zijn intrinsiek al aanwezig in een kunstwerk. Wel kun je je techniek als kunstenaar verbeteren, door een tijdlang extra aandacht te schenken aan één of meerdere beeldaspecten.